wat is hypnotherapie ?

Hypnotherapie is een kortdurende therapie, die helderheid, inzicht en overzicht geeft.

Een beproefde, snelle manier om je mogelijkheden te leren kennen en benutten.

Zo krijg je duidelijk wat je wilt, wat je kunt en waar je staat in het leven en kun je jarenlange blokkades opheffen.
In het dagelijks leven gebruiken we maar een klein deel van onze mogelijkheden. Het grootste deel van onze mogelijkheden ligt ‘onder water’: in ons ‘onbewuste’. 
Om optimaal gebruik te leren maken van die onbewuste mogelijkheden, maakt hypnotherapie gebruik van ‘trance’. 
En dat is iets wat we allemaal wel kennen: bijvoorbeeld als je helemaal verdiept bent in een boek of in een mooie film - soms ben je je dan niet meer bewust van alles om je heen. 
In hypnotherapie gebruik je deze geconcentreerde aandacht naar binnen om je probleem aan te pakken of op te lossen. 
Je krijgt handvatten voor momenten waarop je eerder geneigd was om het op te geven.

© A. den Haan 2008-2009 | contact